Nhựa Tiền Phong chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20%

Nhựa Tiền Phong dự kiến sẽ phát hành khoảng 14,9 triệu cổ phiếu. Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP) vừa công bố thông tin phát hành cổ...